eGovernment

Je termín užívaný pro využití informačních a komunikačních technologií ve smyslu zdokonalení služeb občanům. Jedná se především o komunikaci s veřejností pomocí nástrojů moderních technologií, které poskytuje např. Internet nebo mobilní telefony (SMS, Bluetooth, apod). Obecně řečeno, jedná se o využití moderních technologií ve vztahu úřad a občan (nejde o využití jen dvou výše zmíněných kanálů, ty jsou momentálně asi nejvíce aktuální).

eGovernment a zákon č.300/2008 Sb.

V České republice je jednou z dominantních norem, která určuje fungování eGovernmentu zákon č.300/2008 Sb., tvz zákon o eGovernmentu. Jeho součástí je i zavádění projektu datové schránky, které jsou asi nejrozsáhlejším projektem eGovernmentu za poslední dobu.

eGovernment – datové schránky

Datové schránky jsou zaváděny od 1. července 2009 a k tomuto datu budou povinné pro právnické osoby a orgány veřejné moci. Zákon č.300/2008 Sb. definuje systém a pravidla fungování datových schránek v komunikaci orgánů veřejné správy a občany.