eBox

Je ekvivalentním názvem k názvu datové schránky. eBox je názvem pro datové schránky prozatím užívaný spíše v zahraničí než u nás. V našich končinách se název eBox teprve dostává do podvědomí a jako kratší název pro totéž se jistě brzo vžije.

Datové schránky nebo také eBox jako součást projektu eGovernment

eBox nebo chcete-li datové schránky jsou projektem Ministerstva vnitra České republiky a slouží jako elektronické úložiště pro elektronickou komunikaci mezi úřady státní moci mezi sebou a také s právnickými osobami. Od 1. července se chystá spuštění pilotního provozu datové schránky, do kterého by měly být zapojeny orgány státní moci a právnické osoby.