e-schránka

E-schránka je jen jiný název pro totéž – datová schránka. To, jestli se v českém prostředí bude používat slovo datová schránka nebo tato druhá varianta, složenina s písmene „e“ a slova schránky teprve ukáže čas. E-schránka nebo-li datová schránka nebo také e-box je součástí systému ISDS (informační systém datových schránek), který zastřešuje Ministerstvo vnitra a provozuje Česká pošta, a.s. Systém ISDS je definován zákonem 300/2008 Sb. a jeho hlavním smyslem a účelem je elektronická komunikace úřadů státní moci s občany resp. právnickými subjekty.

E-schránky, datové schránky nebo e-mail s pruhem?

Podle litery zákona se v projektu ISDS hovoří o úložišti pro elektronické úřední listiny jako o datové schránce. Slovo nebo přesněji název datová schránka může pro mnohé být nicneříkajícím termínem a může se lehce stát, že se pro elektronickou schránku na úřední listiny vžije jiný název než datová schránka. Již dnes se objevují alternativní pojmenování pro totéž. Většinou se nejedná o nová slova, ale termíny používané již jinde. Jde o již zmiňované e-schránky nebo e-box, ať již s pomlčkou nebo bez. Do té doby než se s datovými schránkami rozšíří a vžije jejich obecně používaný (nový např. e-mail s pruhem) název bude zřejmě nejužívanější oficiální, zákonem definované pojmenování – datové schránky.