Datová zpráva

Výklad pojmu datová zpráva ve vztahu k projektu datové schránky podle §19 zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§19

  1. Datová zpráva jsou dokumenty orgánů státní moci doručované prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy.
  2. Je-li dokument nebo úkon určen do vlastních rukou adresáta, vyznačí tuto skutečnost odesilatel v datové zprávě.