Datová schránka

Datová schránka založení pro občany a firmy

Datová schránka je úložiště pro doručování a odesílání elektronických úředních listin. Úřady mohou přes datovou schránku posílat „doporučené dopisy“ elektronickou formou do jiné datové schránky. Z jistotou je nyní možné tvrdit jediné, pokud je někomu založena datová schránka, je možné, že do ní dříve nebo později budete dostávat úřední listiny v elektronické podobě. Datová schránka bude využívána ke komunikaci s občany, alespoň podle zákona č. 300/2008 Sb. by úřad měl upřednostňovat elektronickou komunikaci před listinnou.

Kdo může datovou schránku používat a kdo si ji může a kdo musí založit

Datová schránka bude založena na základě doručené žádosti o založení, kterou je třeba doručit na Ministerstvo vnitra. Po dobu 15 dnů od doručení přístupových údajů žadateli může být datová schránka aktivována (prvním přihlášením). Pro právnické osoby a úřady státní správy bude založení datové schránky povinné.

Pro fyzické osoby a podnikající fyzické osoby bude zatím datové schránka a její využívání nepovinné.
Pokud bude úřadu doručená listina v papírové podobě nelze se s úřadem domluvit na preferování komunikace touto formou. Úřad využije možnosti, kterou mu ISDS (informační systém datových schránek) umožňuje a ověří, zda existuje datová schránka na jméno/název odesílatele a pokud ano, navazující komunikaci bude úřad provádět převážně elektronickou formou přes datovou schránku.