Novinky

Dozorový audit certifikace dle ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013

Naše společnost 14.5.2019 úspěšně prošla dozorovým auditem podle norem ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN ISO/IEC 27001:2013 a bylo potvrzeno, že náš integrovaný systém řízení certifikovaný v roce 2018 odpovídá všem požadavkům jak normy ČSN EN ISO 9001:2015, tak i normy ČSN ISO/IEC 27001:2013. Audit dále potvrdil, že naše společnost integrovaný systém řízení efektivně uplatňuje a že integrovaný systém řízení naší společnosti je schopen dosáhnout cílů naší společností deklarovaných cílů.

Bezpečný přístup do systému

Přístup do systému je zabezpečený pomocí protokolu SSL a ověřování uživatelů je provedeno pomocí OpenId vůči firemní Azure Active Directory.

Řešení Deloitte se geograficky rozrostlo

Kromě toho, že řešení prohlubuje svojí funkcionalitu, dochází také k jeho pronikání do dalších evropských regionů. V současné době Deloitte používá SAFE v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a v Evropské centrále. Nově SAFE navíc používá i Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko.

Certifikace dle ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013

Naše společnost 17.5.2018 úspěšně prošla certifikačním auditem a stali jsme se tak držiteli dvou certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2015 a certifikátu dle ČSN ISO/IEC 27001:2013. Díky plnění požadavků obou těchto norem máme nyní plně zaveden certifikovaný Integrovaný systém řízení.

Zatímco první z norem ISO 9001:2015 týkající se systému managementu kvality je revizí již známé normy 9001:2008 a byla vytvořena s cílem reagovat na změny v podnikatelském prostředí a usnadnění její použití ve spojení s dalšími normami systému řízení s ohledem na rostoucí význam managementu rizik,

druhá norma ISO/IEC 27001:2013 je celosvětově nejrozšířenější standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. Zavedení této normy nám pomůže vyvíjet software, ve kterém budou citlivá data našich zákazníků vždy v bezpečí – a to je naší prioritou.

SAFE připraven na GDPR

Framework SAFE ve verzi 1801 je připraven na GDPR. Umožňuje implementovat úpravy do zákaznických řešení tak, aby požadavky tohoto nového nařízení splňovala. Jedná se například o skartaci/anonymizaci dat na základě požadavku na výmaz (požadavek na skartaci/anonymizaci dat k rodnému číslu, číslu smlouvy, …). Dále také SAFE 1801 obsahuje mechanismy, které umožňují detekovat potencionální hrozby úniku informací. Toho je dosaženo mimo jiné monitoringem uživatelů a to i systémových.

Významné rozšíření zákaznického řešení

Řešení SAFE u BNP Paribas Personal Finance SA, pobočka zahraničnej banky bylo rozšířeno o další důležitý modul: agendu E-sign, která zajišťuje elektronické podepisování smluv.

Významné rozšíření zákaznického řešení

Do řešení našich stávajících zákazníků přibývají nové bezpečnostní prvky. Nyní je možné vybrané dokumenty chránit omezením přístupu podle vyhodnocování rodných čísel.

Update jacorbu na verzi 3.8

Přechodem na novou verzi jacorbu je CORBA komunikace ve frameworku SAFE (například mezi www a modelem) 3-4 krát rychlejší.

SAFE komunikuje s dohledovými systémy

V rámci projektu GDPR připravujeme integraci frameworku SAFE s dohledovými a monitorovacími systémy jako je Nagios a Zabbix. V případě podezření nebo zjištění úniku dat tak můžeme okamžitě předat varování do centrálního dohledového systému.

CMIS protokol pro integrace

Framework SAFE byl rozšířen o standardizovanou řadou webových služeb CMIS, které je možné využít pro efektivní integrace s jinými aplikacemi.

Rozšiřujeme pracoviště a posilujeme brněnský tým

Novu posilou do pobočky AiP Safe v Brně jsou Michal a Dan. Budou se věnovat zejména implementaci zákaznických řešení SAFE, konzultační činnosti a zákaznické podpoře stávajících zákazníků.

Tým AiP Safe se rozšiřuje

V AiP Safe máme novou kolegyni Veroniku a nového kolegu Marka. Oba posilují naše oddělení realizace projektů. Vítáme je v kolektivu a přejeme mnoho úspěchů. Další dvě posily přijdou v září do pobočky v Brně.

Významné rozšíření zákaznického řešení – automatizované zpracování požadavků o součinnost od exekutorů

Řešení SAFE u BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod jsme rozšířili o modul Legal claims, který se využívá pro automatizované zpracování požadavků o součinnost od exekutorů. Modul je v souladu s vyhláškou 418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti. Automatizované zpracování součinností a elektronických exekučních příkazů šetří ohromné množství času, který mohou uživatelé věnovat jiným činnostem.

Významné rozšíření zákaznického řešení – modul Banka

Poté co se CETELEM CZ transformoval na banku BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, bylo zapotřebí upravit a rozšířit stávající řešení systému SAFE, aby pokrylo nové požadavky zákazníka. S radostí můžeme konstatovat, že se projekt podařil a od začátku roku je modul Banka připravený v produkčním prostředí k využití.

GDPR – Nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze dne 27.04.2016* se dotýká každé organizace, která uchovává a zpracovává osobní údaje, zejména orgánů veřejné moci.

*GDPR – General Data Protection Regulation (více viz officiální web o GDPR).

AiP Safe poskytuje svým zákazníkům poradenství v oblastech

 • Zmapování osobních údajů (s důrazem na choulostivé typy dokumentů).
 • Zabezpečení systémů s osobními údaji (preventivní opatření).
 • Detekce pokusů o narušení ochrany osobních údajů.
 • Evidence informačních systému a osobních údajů (pro vyřízení žádostí klientů).
 • Evidence a správa žádostí subjektů osobních údajů.
 • Informování subjektů osobních údajů (informování a souhlas se zpracováním osobních údajů).

Konference Inforum 2017

INFORUM 2017: 23. ročník konference o elektronických informačních zdrojích

Kdy: 30.-31. května 2017
Kde: Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika
Organizátoři: Albertina icome Praha a Vysoká škola ekonomická
Web: www.inforum.cz

Na konci května se na Vysoké škole ekonomické v Praze bude konat již 23. ročník konference INFORUM, která je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání. Je určena pro pracovníky akademických, odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, vysokoškolské pedagogy, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku.

Konference je tradičně doprovázena také výstavou domácích a zahraničních firem, setkáte se zde i se zástupci AiP Safe s.r.o., Albertina icome Praha s.r.o. a AiP Beroun s.r.o.

Call for papers do 13. března, program konference a přihlášky pro účastníky budou zveřejněny v dubnu na stránkách http://www.inforum.cz.

Dvanáctá únikovka byla pokořena

Před téměř rokem vyrazil tým kolegů „SEJFÁCI“ dobývat pražské únikové hry a hned v prvním pokusu pokořili rekord, který dodnes patří mezi nejlepší časy. Mají ze sebou již 12 her se 100% úspěšností a na té poslední se jim podařilo neobvyklý úspěch zopakovat a ve hře s ukrutně nízkou úspěšností pouze 20 % stanovili další rekord.

Seznam únikovek

Escape Masters

 • Pacient č. 27 rekord z loňského roku byl pokořen jen dvakrát, tedy stále v tabulce třetí místo
 • Místnost 606
 • Pavilon 13 – 3. nejlepší čas v té době

Lost Exit
Dům smutku – aktuálně 76. místo v pořadí

Escape the room
Profesorova pracovna – 3. místo

The Padlock
Mise #53

RunAway

 • Útěk z Guantánama
 • Archimédovo tajemství
 • Kryštof Kolumbus

Chess Key Room
Hrobka aristokrata – 3. nejrychlejší tým s 1 nápovědou

MindMaze
Alchymistova komnata

The Chamber
Hackerovo doupě – pokořen rekord místnosti, která má úspěšnost 20%

Systém SAFE v Komerční pojišťovně prošel auditem mateřské Société Générale na výbornou

Náš zákazník Komerční pojišťovna a.s. obhájila investici do českého DMS systému SAFE a dokonce si odnesla od francouzské centrály uznání za úspěšné dokončení projektu implementace dokument management systému. Řešení ušité na míru místnímu prostředí překonalo s přehledem korporátní DMS. KP tak nyní provozuje spolehlivý DMS systém, ve kterém efektivně zpracovává klientskou i obchodní dokumentaci.

AiP Safe má nového zákazníka, společnost Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

Předmětem dodávky je systém pro evidenci a schvalování faktur. Společnost Marks and Spencer je světoznámá britská módní firma, která vyrábí a prodává oděvy, módní doplňky, ale i potraviny a domácí příslušenství. Tuto zakázku zprostředkoval náš obchodní partner společnost RICOH Czech Republic s.r.o.

Povinná aktivace slovenských elektronických schránek pro právnické osoby byla opět změněna

Všechny právnické osoby na Slovensku budou mít (mají) povinnost komunikovat se státní správou pomocí elektronických schránek. (Stejně jako PO v Česku pomocí datových schránek).

Nový termín spuštění elektronických schránek Slovensko

Původní plán počítal s termínem automatické aktivace a povinného používání od 1. 8. 2015. Nepřipravenost systému však donutila legislativce termín o rok posunout na 1. 8. 2016.

Příčiny odložení spuštění provozu elektronických schránek Slovensko
Nyní by systém již měl zcela funkční, ale není tomu tak docela. Přihlášení je možné pouze přes webové rozhraní, na přístupu prostřednictvím agendových systémů se stále pracuje a centrální registr formulářů není kompletní. Z celkových 269 000 schránek právnických osob si je dobrovolně aktivovalo jenom asi 2000 firem. A to je opravdu málo. Protože se NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby) obává (oprávněně), že by prudký nárůst žadatelů systém neustál, je odložena automatická aktivace na 1. 1. 2017. Slováci šalamounsky stanovili přechodné období tak, že se schránky aktivují prvním přihlášením mezi 1. 8. 2016 a 1. 1. 2017. Vzhledem k tomu, že slovenské orgány veřejné moci mají zatím omezený počet služeb provozovaných elektronicky (a schránky do 1. 3. 2017 beztak používat nemusí…), lze očekávat, že se toho moc měnit nebude. Například Finančná správa SR prohlásila, že elektronické schránky využívat nebude a doručování bude dále probíhat přes jejich portál.

Rekordní počet stažených datových zpráv

V úterý 21. 6. 2016 jsme u jednoho z našich významných zákazníků zaznamenali rekordní počet stažených datových zpráv.

Během jednoho dne SAFE z datových schránek stáhnul a zpracoval z ISDS více než 80 000 (!!!) zpráv. Systém SAFE i systémová infrastruktura si s náporem dokázala poradit bez ztráty cti.

LTP Metadata Mining

Pro provozovatele LTP (Long term preservation) systému může být někdy obtížné pracovat s metadaty uložených záznamů, protože mu stávající LTP systém nenabízí dostatečně účinný vyhledávací nástroj. Absence silného vyhledávání limituje procesy určené pro dlouhodobou ochranu. Nejen z tohoto důvodu vznikl AIP SAFE LTP Metadata Mining.

Pokud Vás LTP a Datamining zajímá, více informací najdete adrese LTP Mining.

SAFE zpracovává Elektronické exekuční příkazy (EEP)

Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat mezi exekutory a finančními institucemi podle vyhlášky č. 418/2001 Sb.

Související řešení: SAFE datové schránky

Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat mezi exekutory a finančními institucemi podle vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, nebo také Standardu ČBA č. 30, který vytvořila Česká bankovní asociace jako reakci na novelu §49 Zákona č. 120/2001 (exekuční řád).

Od 1. listopadu 2009 jsou veškeré právnické osoby povinny přijímat korespondenci od orgánů veřejné moci prostřednictvím systému ISDS. Odpovědi na doručené zprávy však mohou podávat v libovolné formě – jak skrze systém ISDS, tak i v tradiční papírové formě.

Česká bankovní asociace analýzou zjistila, že 98 % agendy exekučního příkazu (EP) tvoří pouze 3 činnosti:

 1. zadání EP přikázáním pohledávky z účtu s cílem zablokovat prostředky na účtech povinného;
 2. vyrozumění o nabytí právní moci EP;
 3. zrušení (celkové nebo částečné) EP nebo zastavení EP v částce.

Proces automatického zpracování EEP
Automatizace těchto činností ještě doplněných o převzetí EP novým správcem EP probíhá pomocí výměny strukturovaných datových soborů ve formátu XML doručovaných prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).

Datová zpráva s EEP musí mít v předmětu uvedeno označení „EEP“ a obsahovat právě jeden XML dokument, který odpovídá typu činnosti, jakou exekutor po bance požaduje provést. EP musí být vždy bance odeslán jako první. K identifikaci EP slouží spisová značka, která je pro každý exekutorský úřad jedinečná.

Banka má povinnost bezodkladně po přijetí EEP odeslat odpověď, že dokument přijala ke zpracování, nebo jej odmítla. Od 30. 6. 2015 je zpracování EPP výhradně pomocí předepsaných XML pro banky povinné.

8 kroků zpracování žádosti o součinnost
Zpracování žádostí o součinnost v systému SAFE spočívá v:

 • stažení všech datových zpráv z datové schránky;
 • rozpoznání datových zpráv s EEP;
 • vyfiltrování EEP z fronty pro běžné zpracování na podatelně;
 • zpracování datového souboru XML s EEP;
 • vytvoření náhledu na datový soubor v grafické podobě, která je srozumitelná pro uživatele;
 • zjištění odpovědí na dotazy;
 • připravení odpovědi;
 • odeslání odpovědi datovou zprávou do datové schránky odesílatele.

Podle toho, jakým způsobem SAFE předává informace z dokumentu EEP, se rozlišují tyto úrovně automatizace zpracování:

 1. Plně automatické – SAFE je integrován s provozním systémem Banky a odpověď získává pomocí webových služeb.
 2. Částečně automatické – SAFE provede technickou validaci XML dokumentu a automaticky odešle odpověď o výsledku validace. SAFE dokument rozparsuje a připraví uživateli náhled ve srozumitelné grafické podobě formou tabulky. Uživatel EEP zpracuje ručně obvyklým způsobem.

SAFE zpracovává žádosti o součinnost od exekutorů

Systém SAFE provádí automatizovanou elektronickou výměnu dat pro součinnost s exekutory podle vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti (dříve standard ČBA č. 17).

Související řešení: SAFE datové schránky

Jak součinnosti fungují

V principu jde o to, že exekutor potřebuje zjistit, zdali člověk (tzv. povinný) má u některých finančních institucí (např. v bance) nějaké peníze. Exekutor proto obesílá všechny banky se seznamem lidí a žádá tyto instituce o součinnost. Finanční instituce mají ze zákona povinnost exekutorovi odpovědět. Dotazy a odpovědi mají formu strukturovaných datových soborů ve formátu XML a jsou doručovány přes Informační systém datových schránek (ISDS) jako datové zprávy.

Datová zpráva s žádostí o součinnost od exekutora má specifický předmět („XMLEXE SOUC“), podle kterého jí lze rozpoznat. Odesílatelé mohou být pouze exekutoři se svým zvláštním typem datové schránky.

Základním identifikátorem povinné osoby je RČ nebo IČO. Bez jejich znalosti nelze tento standardizovaný způsob použít. Každá datová zpráva s žádostí o součinnost může obsahovat více jednotlivých dotazů na povinné osoby.

8 kroků zpracování žádosti o součinnost
Zpracování žádostí o součinnost v systému SAFE spočívá v:

 • stažení všech datových zpráv z datové schránky;
 • rozpoznání datových zpráv s EEP;vyfiltrování EEP z fronty pro běžné zpracování na podatelně;
 • zpracování datového souboru XML s EEP;
 • vytvoření náhledu na datový soubor v grafické podobě, která je srozumitelná pro uživatele;
 • zjištění odpovědí na dotazy;
 • připravení odpovědi;
 • odeslání odpovědi datovou zprávou do datové schránky odesílatele.

Automatizované nebo polo-automatizované zpracování datových zpráv s požadavky o součinnost od exekutorů používá již pět našich zákazníků, například Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

DMS SAFE v cloudu služby Master Internet

Zájemci o DMS v cloudu, tedy saas, mohou nyní využít nabídku našeho obchodního partnera Master Internet a provozovat systém SAFECUBE jako službu na, více informací o provozování DMS systému jako služby získáte na tomto odkazu SAFECUBE.

Podpora anonymizace smluv a napojení na centrální registr smluv v dokument management systému SAFE

DMS řešení u našich zákazníků rozšiřujeme o staronovou funkcionalitu anonymizace.

Někteří naši zákazníci již v minulosti v dokument management systému prováděli anonymizaci osobních údajů v uložených smlouvách, které byly poté zveřejňovány na internetu. S příchodem zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv se tak pro ně nic nezměnilo. Další naši zákazníci se připravují, aby mohli od 1.7.2016, kdy vejde zákon v platnost, provádět anonymizaci smluv a odesílat smlouvy do centrálního registru.

V systému SAFE je možné provádět anonymizaci dokumentů ve formátu PDF i v textových formátech MS Office. Anonymizaci může provádět uživatel ručně nebo ji pomocí chytrých šablon může provádět systém automaticky.
Vlastní odesílání do registru smluv provádí SAFE pomocí datových schránek.

Slovenské Elektronické schránky – podpora komunikace v systému SAFE

Od spuštění projektu slovenských Elektronických schránek spolupracujeme s NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), na pilotním projektu napojení DMS systému SAFE na portál www.slovensko.sk (slovenské Elektronické schránky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente). Slovenské Elektronické schránky jsou obdobou českých Datových schránek.

eSpis bude! Vláda odsouhlasila návrh zákona, který zavede el. verzi závazného znění všech zákonů a mezinár. smluv

České legislativě dlouho chybí závazná elektronická databáze zákonů. Závazné jsou v současnosti pouze znění, která vyjdou v tištěné Sbírce zákonů. To by se ale mělo od 1. ledna 2019 změnit.

Projekt se skládá ze dvou částí, eSpis bude elektronická sbírka zákonů a eLegislativa nástroj, ve kterém budou naši zákonodárci zákony tvořit. Celková cena bude 527 mil. Kč. Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/vlada-odklepla-vznik-e-sbirky-a-e-legislativy-za-pul-miliardy-kc/

eSpis bude vhodný kandidát na rozšíření funkčnosti systému Acta Safe.

SAFE komunikuje Standardem 30

Byl úspěšně spuštěn ostrý provoz systému SAFE, který zajišťuje automatizovanou výměnu dat mezi finančními institucemi a exekutory podle standardu ČBA č. 30 –   Elektronického exekučního příkazu (EEP) dle §49 Zákona č. 120/2001 (exekuční řád).

SAFE komunikuje se Standardem 17

Systém SAFE je připraven na automatizovanou elektronickou výměnu dat pro součinnost s exekutory a finančními úřady podle standardu ČBA č. 17 – Racionalizace výměny dat s orgány oprávněnými podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách (§38).

Automatizované nebo poloautomatizované zpracování datových zpráv z ISDS s požadavky o součinnost používá již pět našich zákazníků, například Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a  Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Vedoucí vývoje dokument management systému SAFE představil technologické novinky pro rok 2016

Nová verze systému pro správu dokumentů  SAFE bude obsahovat mnoho možností, jak udělat grafické rozhraní více přehlednější, intuitivnější, rychlejší a vzhlednější. Jendou v předností nového GUI bude podpora zobrazení v různých rozlišeních, tedy nejen pro mobilní zařízení, ale také pro velké monitory.

Také jsme dokončili zavedení každodenních automatických testů dokument management systému u všech projektů. My i zákazníci tak mají jistotu klidného spánku.

Prošli jsme auditem systému řízení jakosti ISO 9001:2008

Úspěšně jsme absolvovali kontrolní audit systému řízení jakosti ISO 9001:2008 a jeho certifikát byl AiP Safe s.r.o. prodloužen do 15. 5. 2016. AiP Safe s.r.o. je certifikována pro činnosti:

 • Návrh, vývoj, podpora, instalace, implementace a prodej software
 • Analytické, poradenské implementační, informační, školící a vývojové práce v oblasti informačních technologií

Změna názvu společnosti zákazníka – z CELETEM ČR, a.s. je BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, odštěpný závod

Značka Cetelem má v České republice dlouholetou tradici. Od roku 1996 do května 2015 byla používána akciovou společností CETELEM ČR, a.s., stoprocentní dceřinou společností francouzské banky BNP Paribas Personal Finance SA. CETELEM ČR, a.s., byl silnou a stabilní společností s vedoucím postavením na trhu nebankovních poskytovatelů úvěrů. K červnu 2015 došlo k jeho sloučení s mateřskou bankou, což umožňuje poskytování produktů a služeb Cetelemu pod bankovní licencí.“
https://www.cetelem.cz/o-nas/o-spolecnosti-bnp-paribas-personal-finance/
DMS Systém SAFE zůstává v provozu v plném rozsahu a pružně se přizpůsobuje změně zákazníka na banku tak, aby stále spolehlivě plnil svojí funkci.

Programátoři na jedné lodi

Šestice programátorů v čele se šéfem vývoje a námořním kapitánem Honzou Vomlelem vyrazila za dobrodružstvím do chorvatských vod Jaderského moře. Během 6 dnů neohrožená posádka plachetnice Tara ujela 204,7 námořních mil. Celá posádka se vrátila v pořádku zdravá.


Úspěšná posádka plavby po Jaderském moři


Trasa plavby posádky jachty Tara

Dokončena příprava na interní audit podle ISO 16363 úložiště SAFE LTP Národní digitální knihovny

Projekt „Certifikace LTP subsystému Národní digitální knihovny“ úspěšně pokračuje. AiP Safe ve spolupráci s pracovníky NDK připravila dokumenty potřebné pro certifikaci dlouhodobého důvěryhodného úložiště (SAFE LTP) Národní digitální knihovny podle ISO 16363 – Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories.  Nyní je vše připraveno pro provedení interního auditu a následné nezávislé certifikace.

SAFE provozovaný v Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR rozšířen o agendu Schvalování sestav účetních dokladů

Projekt „Schvalování sestav účetních dokladů“ navazuje na projekt „Schvalování účetních dokladů“. Sestavy účetních dokladů vstupují do dokument management systému SAFE ze zdrojových aplikací VZP přes integrační rozhraní. Dříve bylo  nutné sestavu vytisknout a schvalování probíhalo papírově podepisováním.  Nyní jsou sestavy dokladů schvalovány v DMS systému SAFE pomocí workflowpříkazcem operace a hlavní účetní dle kompetenčního řádu. Informace o schválení nebo neschválení je předána přes rozhraní IPF do zdrojového systému. Díky zpracování v systému SAFE je odstraněnapapírová forma schvalování sestav účetních dokladů.

Integrace systémů SAFE a SAP v provozu

Stávající DMS řešení SAFE v organizaci VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK bylo rozšířeno o integraci s ekonomickým systémem SAP. SAFE zde zpracovává standardní export ze systému SAP ve formátu csf.

NBÚ a MF přistupuje k Standardu ČBA č. 17

Národní bezpečností úřad – elektronická výměna informací

NBÚ přistoupil k elektronické výměně informací zavedenými mezi exekutorskými úřady a finančními institucemi. Jedná se o  poskytování tzv. součinnosti mezi bankami a exekutory. Výměna informací bude probíhat přes datovou schránku formou výměny xml souborů definovaných v Příloze č.1 vyhlášky 418/2001 Sb.

Ministerstvo financí (FAÚ) připravuje se elektronická výměna informací mezi bankami a exekutory

Ministerstvo financí, konkrétně finanční analytický útvar, přistoupil k elektronické výměně informací zavedenými mezi exekutorskými úřady a finančními institucemi. Jedná se o  poskytování tzv. součinnosti mezi bankami a exekutory. Výměna informací bude probíhat přes datovou schránku formou výměny xml souborů definovaných v Příloze č.1 vyhlášky 418/2001 Sb.

Aktuálně