Napsali o nás

Naše produkty a řešení jsou prezentována v odborném tisku a konferencích.
Seznamte se s příspěvky odborníků o DMS řešeních.

Jan Mottl: "Mezi digitalizovanými fondy knihoven chybějí chytré nitky."

Ředitel AiP Safe s.r.o. poskytl rozhovor magazínu E15, ve kterém hovoří nejen o právě realizovaném projektu NDK.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat

Prezentace z 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě v roce 2011 o zkušenostech AiP Safe s vývojem systému SAFE.

Dlouhodobé uložení informací v systému SAFE pro jejich další využití

Prezentace z konference INSOURCE 2008 o možnostech komplexního ukládání a zpracování informací v systému SAFE.

Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP

Článek v časopisu Ikaros. Systém SAFE je součástí znalostního systému BOZP.

Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Článek v časopisu Ikaros zmiňuje využití systému AiP Safe 3 jako digitálního archivu.

DMS a dynamické dokumenty

Přednáška z konference Inforum.

Document Delivery AiP Safe

Prezentace z konference Inforum o systému elektronického dodávání dokumentů.

Nový pohled na zpracování a správu informací - nová generace systému SAFE

Příspěvek na konferenci Inforum charakterizující systém SAFE.

Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System)

Příspěvek z konference Inforum zaměřující se na implementaci DMS.

DOBM - XML: nová dimenze systému AiP Safe

Příspěvek z konference Inforum o využití formátu DOBM v systému AiP Safe.

Technologická centra v ČR na bázi systému AiP Document Delivery

Příspěvek z konference Inforum pokrývající projekty elektronického dodávání dokumentů.